Yallah!dk - Unge palæstinensere fortæller

"Yallah!dk - Unge palæstinensere fortæller" kørte som et pilotprojekt i perioden august-oktober 2017 med økonomisk støtte af NorSensus Mediaforum i Oslo og Open Society Foundations i New York. Projektet fortsætter med støtte af Aarhus Kommunes Kulturforvaltning, Interkulturelt Center og FO-Aarhus 

Formål: Projektet ønsker at skabe et bedre image for unge med palæstinensisk baggrund i Danmark, at fortælle en mere nuanceret historie om disse unge, og at nedbryde eksisterende negative fordomme om dem. En vigtig del af dette er fortællingen om, at man sagtens kan være palæstinenser og dansker samtidig, altså med en bindestregs identitet som palæstinensisk-dansk. Endvidere fortælles der mere nuanceret og personligt om oprindelseslandet Palæstinas betydning for de unge.

Udførsel: To-tre unge ad gangen tager ud til institutioner, skoler, foreninger osv. med deres personlige fortællinger. De fortæller om deres eget liv og deres oplevelser som dansk-palæstinenser, opvokset i Danmark, og med Palæstina i deres hjerter. Ved foredragene kan der stilles spørgsmål, så der er tale om en ret personlig dialog, der i høj grad er til gavn for sammenhængskraften i samfundet.

Fornyelse og udvikling: Yallah!dk har fra starten haft den personlige fortælling som udgangspunkt. Dette har vi desuden hele tiden arbejdet på at forny, hvilket bl.a. er gjort med vores quiz ”Gæt en unge danskpalæstinenser”, som var meget populær ved to store arrangementer i Ridehuset. Vi har desuden introduceret ”Yallah!dk hjælper” i december måned op til jul, der resulterede i flere forskellige anderledes og involverende arrangementer, hvor den personlige fortælling blev båret og understøttet af en anden aktivitet, såsom madlavning og hjælp til at lave flotte armbånd.

Forventet effekt: Projektet forventes at resultere i følgende effekter: 

1. At projektet vil give de frivillige unge empowerment og styrke dem personligt i forhold til at stå frem og tale til en større forsamling, deltage i frivilligt arbejde og indgå i et fællesskab i en organiseret gruppe med et præcist formål.

2. At de unges personlige beretninger vil skabe en øget bevidsthed om og bedre forståelse for folk med palæstinensisk baggrund, der lever i Danmark, samt bidrage til at ændre den offentlige mening om palæstinensere i en positiv retning.