Oplæg

Her ses alle de steder, vi løbende er ude og besøge med vores personlige fortællinger.

15.08.19

Håb og dagligdag

Yallah og Andromeda 8220 holdt i fællesskab kombineret film- og fortælleaften, med kaffe, saft og Yallahs hjemmebagte kage, torsdag d. 15. august hos Andromeda i Gellerup.

Samah Aljaal og Rima Zam Zam fra Yallah lagde ud med meget åbenhjertigt at fortælle fra deres liv og hverdag i Danmark, hvor de hele tiden har balanceret mellem to kulturer, den palæstinensiske og den danske.

Samah, der er under uddannelse, fortalte om, hvorfor hun som helt ung tog tørklæde på, og siden tog det af igen, og gav desuden flere andre beretninger om sin opvækst og ungdom i Gellerup. Rima fortalte om sin opdragelse i to kulturer, hvor hendes far var meget åben overfor den danske, og om hvordan hun selv opdrager sine børn med det bedste fra de to kulturer.

Derefter viste Andromeda den norske animationsfilm Tårnet, der beskriver, hvordan det er svært at bevare håbet om en bedre fremtid, når man i flere generationer har levet et andenrangs liv i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon.

Se flere billeder her

21.05.19

Forunderlige og fortryllende fortællinger

Gode historier og god mad går rigtigt godt sammen. Derfor har Yallah!dk arrangementer, hvor vi laver mad til nogle mennesker, spiser med dem og fortæller nogle af vores historier om os selv.

Sådan et arrangement lavede vi sammen med Andromeda 8220 i Gellerup i ramadan-måneden. Flere af Yallah’s frivillige var aktive i køkkenet og fremtryllede en mangfoldighed af spændende retter, der blev serveret da solen gik ned – som et iftar-måltid.

Et hav af retter og deserter blev disket op på det store bord. Flere end 50 mennesker, mere end fuldt hus hos Andromeda, deltog og frydede sig over den lækre mad.

Efter spisningen fortalte nogle af de unge fra Yallah historier om sig selv og deres liv. Det foregik udenfor i skumringen i den lune forårsaften, hvor fortællingerne og tusmørket tilsammen skabte en forunderlig og fortryllende stemning.

Se flere billeder her

05.04.19

Udfordringer med to kulturer

Hårdt arbejde og en stædig tro på sig selv var nødvendigt, for at Fatima Taha og Rachid Ahmad Rachid fik uddannelse og arbejde. Det fortalte de to Yallah’er om d. 5. april på Gøglerskolen for ca. 30 elever.

Rachid klarede sig godt i skolen, men han var samtidig med i gruppen af ballademagere, som lærerne havde det svært med. Han kunne ikke komme i gymnasiet, så han kom i lære som murer og fik her et realitetschok sammen med to ældre murere. Men selvom han skulle stå i timevis i regnvejr og røre mørtel, gav han ikke op. Han blev udlært, blev siden bygningskonstruktør, var i en periode selvstændig, og i dag er han byggeleder for et stort byggeri i Gellerup.

Som helt lille blev Fatima passet hjemme, så da hun kom i skole, kunne hun kun lidt dansk. I årevis sled hun med lektierne, men hun kunne ikke komme i gymnasiet. Som mange andre måtte hun, mod sin vilje, starte på handelsskolen. Hun blev gift og fik børn, og en af hendes lærere udrykte stor bekymring for, at hun så ville gå hjemme med børnene. Men det ville Fatima absolut ikke. Hun fandt ud af, at hun ville være pædagog, så hun sendte børnene i daginstitution, tog uddannelsen og arbejder i dag som familiekonsulent.

Fatima og Rachid fortalte om mange morsomme og tragikomiske hændelser fra deres liv, der for dem begge startede i Gellerup, hvor de havde en god barndom. De forsamlede elever blev grebet af Yallah’ernes fortællinger, der gav anledning til gode grin og stille eftertanke, og der blev stillet mange spørgsmål.

Se flere billeder her

14.03.19

Udfordringer med to kulturer

Der blev lyttet, grinet og stillet spørgsmål, da Yallah!dk besøgte International Business College i Fredericia d. 14. marts. Elever fra to gymnasieklasser, der har faget kulturforståelse, var til stede.

Israa Maarouf fortalte om sin praktiktid under sit universitetsstudie. I en større virksomhed i Aarhus var hun den første kvinde med tørklæde, hvilket i starten var lidt af en udfordring. Den første dag gik al snakken i stå i kantinen, og alle øjne blev vendt mod hende, da hun trådte ind. Hun var ved at synke i jorden, men hun klarede det. Og hun klarede sin arbejdsopgaver i HR-afdelingen så ovenud godt, at der fra ledelsen var kæmpestor tilfredshed med hende.

Sarah Abdel-Halim fortalte om sin usikkerhed, da hun var yngre. Hun var meget søgende omkring religion og ståsted i livet, hvilket tydeligvis var noget, flere af eleverne kunne identificere sig med. Sarahs søgen endte med, at hun besluttede at gå med tørklæde, hvilket hendes familie var meget modstander af. Men hun holdt på sit og stod fast. Hendes inderlige og meget personlige beretning blev mødt med stor lydhørhed af eleverne.

Midtvejs i deres personlige beretninger holdt Israa og Sarah en pause, hvor de fik alle elever ud på gulvet til en lille leg ”bien og blomsten”, der for alvor fik sat gang i energien og latteren.

Se flere billeder her

11.10.18

Livlig diskussion i sognegården

Et liv som dansker med to kulturer i bagagen blev endevendt og livligt diskuteret da Yallah!dk besøgte Åbyhøj Sognegård 11.10.18

En diskussionslysten gruppe af sognets ældre lyttede til Shaymaa Najjars livlige, underholdende og tankevækkende fortælling om sig selv og sit liv som ung i Danmark, samt om sin families rødder fra Palæstina og Libanon. Meget åbenhjertigt fortalte hun om sin opvækst i en flygtningefamilie.

Da Shaymaa var meget ung teenager flyttede hendes familie till Libanon. Men her kunne hun slet ikke falde til, så hun var lykkelig, da familien igen flyttede hjem til Danmark.

Sognets ældre stillede mange spørgsmål, og der udspandt sig en livlig og lærerig diskussion om flygtninge, fordomme, multi-kultur, islam, Palæstina og meget mere.

Se flere billeder her

19.06.18

Oplysende fortælling om det flerkulturelle

Der blev talt om splittelse mellem to kulturer, dansk og arabisk, men også meget om berigelse fra de to kulturer, da unge fra Yallah!dk holdt oplæg på Café Mellemfolk i Aarhus 19. juni.

Shaymaa Najjar fortalte levende, underholdende og tankevækkende om sin barndom og ungdom, og om opvæksten i sin familie. Meget levende og anskueligt beskrev hun flere dilemmaer og problemstillinger, hun har gennemlevet og fundet sine egne løsninger på.

Den unge kvinde satte samtidig sine egne erfaringer og overvejelser ind i en større sammenhæng, således at hendes historie også blev en generel fortælling om de udfordringer, som to-kulturelle unge må leve med og kæmpe med i dagens Danmark. Der blev både grinet og gispet blandt tilhørerne undervejs i Shaymaas fortælling, som var meget oplysende om at leve flerkulturelt, og samtidig klare sig rigtigt godt, i Danmark.

Se flere billeder her

16.02.18

Anderledes madpakke - samme musik

Forskelle og ligheder, mellem børn og unge med palæstinensisk baggrund og med dansk baggrund, blev diskuteret og endevendt, da Yallah!dk endnu en gang var på Gøglerskolen i Aarhus d. 16. februar. Samah og Mariam Aljaal fortalte om deres møde, samvær og venskaber med børn og unge med dansk baggrund, hvilket gav baggrund for en god og livlig snak med Gøglerskolens unge.

Mariam havde altid anderledes og lugtende skolemadpakker, der slet ikke var som hendes danske klassekammeraters. For at få madpakken til at ligne, ville hun pakke den ind i papir, ligesom de andres. Men hun kendte ikke til madpapir, så hun klippede stykker ud af bagepapir. Det var ikke så let. Mariam går nu på Langkær Gymnasium, hvor hun mest hænger ud med klassekammerater, der har dansk baggrund, og dem har hun det rigtigt godt sammen med.

Da Samah startede i gymnasiet, var hun meget tilbageholdende overfor sine klassekammerater med dansk baggrund, for hun troede, de var meget anderledes end hende. Først et stykke henne i 2.g. fandt hun sammen med nogle af dem. Hendes danske kammerater var først meget forbavsede over, at Samah lyttede til den samme musik, som de gjorde. Men siden gik det op for både dem og Samah, at de slet ikke var så forskellige.

Se flere billeder her

18.12.17

Smil og glæde ved spisebordet

Snakken gik lystigt, da unge fra Yallah!dk lavede aftensmad for en gruppe unge hos Plexus midt i Aarhus, mandag d. 18. december. Det var et led i Yallah!dk’s hjælp til andre, for at sprede smil og glæde, lys og lyksalighed i december måned.

Ideen var at holde ”Palæstinensisk Julefrokost” for de unge, som spiser sammen tre dage om ugen hos Plexus, der er for ensomme unge. Mustafa Faour stod for at lave linsesuppe samt hummus og falafel med brød og andet tilbehør, mens Sally Abousteiti og Samah Aljaal lavede salat sammen med nogle af de unge fra Plexus.

De unge kunne rigtigt godt lide maden. Der blev spist, hygget, grinet og ikke mindst blev der snakket en hel masse. Snakken gik om Palæstina, om at være fra en etnisk minoritet i Danmark. Og så blev der snakket om musik, film, tøj, oplevelser og hvad unge i Danmark ellers snakker sammen om.

Det var en aften, hvor smil og glæde blev delt rundhåndet ud, og det gik begge veje.

Se flere billeder her

08.12.17

Halal-bajere og druk-kultur

Alkohol og unges druk-kultur blev endevendt i en frugtbar dialog, da Samah og Mariam Aljaal fra Yallah!dk besøgte Diakonhøjskolen i Aarhus torsdag d. 8. december.

Som mange andre unge muslimer har Samah og Mariam i gymnasiet mødt udfordringen med danske unges druk, som fylder meget i det sociale samvær. En ung kristen, blandt de socialpædagog-studerende på Diakonhøjskolen, sagde samstemmende, at hun også har mærket problemet og følt sig socialt udelukket, da hun heller ikke drikker alkohol.

Mariam fortalte, at hun sammen med sine kammerater har opfundet ”Halal-bajeren”. Det er en alkoholfri drik, af hvilken som helst slags, som hun skåler med, når de andre drikker deres bajere til festerne. På den måde kan hun deltage i det sociale liv og det accepteres af alle.

En mandlig studerende indrømmede, at han tidligere har været meget fordømmende overfor de kammerater, der ikke ville drikke alkohol, og han deltog i et hårdt gruppe-pres, for at få dem til at drikke. Det skammer han sig over nu.

Debatten om tørklæder var også oppe at vende, med udgangspunkt i at Mariam går med tørklæde, mens Samah ikke gør. Og så blev der stillet spørgsmål til de to unge kvinders identitet: Dansk eller palæstinensisk? Samah og Mariam fortalte, at de har begge identiteter i sig, med det bedste fra begge kulturer. De forklarede desuden, hvorfor Palæstina betyder så meget for dem, selvom de aldrig selv har besøgt det land, deres familie måtte flygte fra.

Se flere billeder her

10.11.17

God stemning på Gøglerskolen

40 elever på Gøglerskolen i Aarhus sad i fem kvarter og lyttede opmærksomt, da Samah Aljaal og Israa Maarouf fra Yallah!dk fortalte om sig selv, om deres liv som unge i Danmark og om deres tilknytning til Palæstina. Bagefter blev der stillet spørgsmål og givet svar, og en gruppe elever blev endnu længere til en mere uddybende debat.

Der blev snakket rigtigt meget om de mærkater, man kan få smækket i panden, især hvis man skiller sig ud fra mængden. Israa Maarouf kom nemlig med nogle store orange mærkater, hun har oplevet at få klistret på sig af andre, såsom muslim, kriminel og terrorist. Så der blev snakket en hel del om fordomme, der kan gå begge veje, og om hvordan man kan gøre op med fordomme og uvidenhed.

Flere af spørgsmålene handlede om Palæstina og om Samahs og Israas forhold til deres oprindelsesland, de aldrig selv har besøgt. De to unge fra Yallah!dk havde et par gode og givtige timer i selskab med elever og lærere på Gøglerskolen.

Se flere billeder her

03.10.17

Vi besøger Bydelsmødrene

Erfaringer og gode råd blev udvekslet, da Yallah!dk tirsdag 3.10. var på besøg hos Bydelsmødrene i Gellerup for at fortælle om projektet og erfaringerne med det.

Samah Aljaal og Huda Chaaban fortalte om, hvordan det er at komme ud at fortælle sin egen personlige historie til et publikum. Den helt store nervøsitet, fra første gang, er efterhånden blevet meget mindre. Og der er virkelig gode erfaringer med at blive taget godt imod, med stor interesse og masser af spørgsmål, der giver anledning til gode og respektfulde dialoger.

Der blev snakket om nye måder at fortælle sin historie på, hvilket Yallah!dk arbejder med, senest ved Kulturbazaren, hvor Bydelsmødrene også deltog. Og der blev snakket om at formidle, at selvom man er flere, der har enten palæstinensisk eller somalisk baggrund, så er man altså ikke en ensartet gruppe. Ja, man kan faktisk være meget forskellig, hvilket virkelig går op for folk, når Yallah!dk er ude at holde foredrag.

Se flere billeder her

12.09.17

Hos FO-Aarhus Senior Daghøjskole

Interessen og spørgelysten var helt i top, hos FO-Aarhus Senior Daghøjskole - 2. hold, da Rima Zam Zam og Huda Chaaban, fra Yallah!dk var på besøg for at fortælle om sig selv og deres liv i Danmark.

Rima og Huda fortalte levende og med mange rørende historier om at leve med to kulturer, den danske og den palæstinensiske, og om hvordan de har taget det bedste fra hver af dem. De 37 tilhørere stillede mange spørgsmål til de to kvinder, om integration i det danske samfund, om vanskelige valg i hverdagen, om holdning til at gå med tørklæde, om balancegang mellem de to kulturer og meget mere.

Der udspandt sig en livlig og spændende diskussion, i en meget positiv atmosfære, om disse emner. I den blev der også snakket om den danske druk-kultur, om altid at blive spurgt hvor man kommer fra, om uheldige møder med folks fordomme og om at videreføre familiens rødder til sine børn.

Bagefter var der stor ros fra flere af tilhørerne til Rima og Huda for at fortælle så åbent og ærligt om sig selv, således at integrations-debatten blev meget konkret og beriget med personlige erfaringer.

Se flere billeder her

16.08.19

De studerende grinede og gispede

En gruppe socialpædagog-studerende på Diakonhøjskolen i Aarhus, lyttede med store ører, da Shaymaa Najjar fra Yallah.dk d. 16.8. fortalte om sig selv og sin familie og berettede livligt om balance-akten i at leve med to kulturer i Danmark, den arabiske og den danske.

Shaymaa Najjar studerer kultur og formidling på universitetet og er meget aktiv som frivillig i flere foreninger. Hun berettede meget personligt om sit liv og satte hele tiden sin egen historie ind i en større sammenhæng, der spillede direkte ind i, hvad de studerende beskæftiger sig med.

Fortællingen handlede om at finde sit ståsted, om kultur, religion og holdninger til samfundet. Shaymaa fortalte om mange episoder og hændelser og satte det hele sat ind i en større sammenhæng. De studerende stillede en del spørgsmål og fik uddybende svar. Der blev både grinet og gispet, og pludselig var der gået 1½ time.

Se flere billeder her

08.01.19

Hvem er jeg – og hvor?

Hvem er jeg – og hvor?

Som ung i Danmark, vokset op med både dansk og arabisk kultur, kan det være svært at finde ud af, hvilken identitet man har, og hvor man hører til. Det fortalte Shaymaa Najjar levende om, med mange eksempler, da Yallah!dk var på besøg på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 8.1.

Shaymaas far sagde altid til hende, at man skal tage det bedste fra begge kulturer. Men hvad er det bedste? Det var Shaymaa og hendes far ikke altid enige om, og hun stod som regel fast på sin egen holdning. Som ung bevægede hun sig i flere forskellige miljøer, før hun fandt frem til sit ståsted, med kultur, religion og holdninger til samfundet i en dynamisk balance. I dag studerer hun kultur og formidling på universitetet og er meget aktiv som frivillig i flere foreninger.

De forsamlede socialpædagog-studerende lyttede opmærksomt til Shaymaa Najjars fortælling, og der blev stillet flere uddybende spørgsmål, som hun besvarede med eksempler fra sig eget liv og med en hel del humor.

Se flere billeder her

18.10.18

Det bedste fra begge verdener

Når man vokser op med to kulturer, skal man tage det bedste fra begge verdener, fik Shaymaa Najjar at vide af sin far, da hun var barn. Det og meget andet fra sit liv fortalte hun levende om, da Yallah!dk besøgte en gruppe ældre i Møllevangskirkens Sognegård i Aarhus d. 18.10.18.

Født og opvokset i Danmark, med identitet som både palæstinenser og dansker, har Shaymaa gjort som hendes far sagde. Men hun har ikke helt den samme opfattelse, som sin far, af hvad der er bedst i de to kulturer. Og hun er helt sikker på, at hendes børn på samme måde vil have deres helt egen idé om, hvad de vil tage fra de to kulturer. Det er en helt naturlig udvikling, mener hun.

Mange danske værdier har Shaymaa taget til sig, som f.eks. at komme til tiden. Men hun elsker arabiske bryllupper, der er meget livlige og ofte ret kaotiske, og hun berettede om sit eget bryllup til den meget lydhøre og interesserede forsamling.

Efter kaffepausen blev der stillet flere spørgsmål, bl.a. om giftermål, uddannelse og viljen til at arbejde, kulturelle og religiøse normer, samt om forskelle på, hvordan drenge og piger med palæstinensisk baggrund klarer sig i samfundet.

Se flere billeder her

20.08.18

Hjemme, hvor er det?

Hvor hører jeg hjemme? Med det spørgsmål indledte Shaymaa Najjar sin fortælling om sig selv og sit liv, da Yallah!dk mandag d. 20. august besøgte Diakonhøjskolen i Aarhus.

Spørgsmålet stillede Shaymaa Najjar ud fra den situation, at hendes familie oprindeligt stammer fra Palæstina og siden som flygtninge boede i Libanon. Mens hun med sin mand og deres to børn bor i Aarhus, hvor hun meget aktivt deltager i samfundslivet, med uddannelse, arbejde og en del frivilligt arbejde, som mange andre unge mennesker.

Shaymaa Najjar besvarede sit spørgsmål med en meget detaljeret fortælling om mange hændelser og episoder i sit liv, som hun satte ind i en større sammenhæng. Det var en yderst grundig og meget levende fortælling om at begå sig i to kulturer og være en engageret dansk samfundsborger.

Gruppen af socialpædagog-studerende lyttede opmærksomt og stillede uddybende spørgsmål til Shaymaa Najjar, som besvarede dem levende og med en hel del humor.

Se flere billeder her

30.04.18

Fodfæste i to kulturer

Yallah!dk var på VIA University College i Aarhus 30. april, hvor Mariam Aljaal fortalte levende og sprudlende om sit liv, der er spændt ud mellem to kulturer.

Som barn var Mariam helt og aldeles palæstinenser, siden fik hun danske venner og bevægede sig ud i det danske samfund og den danske kultur. Hun har stadig Palæstina i sit hjerte, men er også rigtigt meget dansk, så hun har fundet sit fodfæste i at være både palæstinenser og dansker.

Mariam Aljaal fortalte om skole- og kulturskift fra muslimsk friskole til dansk folkeskole. Det var svært, og hårdt, men hun lærte en masse. Nu går hun på Langkær Gymnasium og hænger mest ud med etnisk danske unge, da der er flest af dem i hendes klasse.

Yallah!dk foredraget på VIA var et led i en Mellemøsten-uge for pædagogstuderende, arrangeret af lektor Steen Nielsen, der årligt tager på studietur til Palæstina med sine studerende.

Se flere billeder her

16.11.17

Grin og gisp hos pigespejderne i Mårslet

Der blev lyttet, grinet og gispet, da Yallah!dk var på besøg hos De Grønne Pigespejdere i Mårslet d. 16.11. hvor Samah Aljaal og Dalia El Dirawi fortalte om sig selv og deres liv.

Samah fortalte meget åbenhjertigt om at være usikker på sig selv, som mange teenagere oplever. Men hun havde en ekstra dimension i sin usikkerhed. Hun kunne nemlig ikke finde ud af, om hun var dansk eller palæstinensisk, indtil det gik op for hende, at hun i høj grad er begge dele. Der blev grinet, da hun fortalte, at hun som barn tog tørklæde på, fordi hun var træt af at det gjorde så ondt, når hendes mor børstede hendes hår. Siden tog hun det af igen, fordi hun syntes det var sådan en dårlig begrundelse for at gå med tørklæde.

Gispet blev der af Dalias beretning, fra da hun var barn. Hun fortalte nemlig, at hendes danske kammerater betragtede hende som så anderledes, at de forlangte, hun skulle betale en krone til dem hver, for at få lov til at lege med dem. Hun havde kun 50 øre, men fik alligevel lov til at være med. Dog kun som hund, da de legede far, mor og barn.

Der udviklede sig en frugtbar dialog om danskhed, integration, kulturforskelle og fordomme. Nogle af de unge spejdere fortalte, at de går på et gymnasium, hvor der er halvt af hvert af etniske og ikke etniske danskere, så de tænker ikke så meget over den slags i det daglige.

Se flere billeder her

25.10.17

God dialog hos unge kristne

Samah og Mariam Aljaal fra Yallah!dk fortalte levende og beskrivende om deres liv, ved et møde med unge kristne, hos Danmission og Danmarks Kristne Gymnasiastbevægelse, i Aarhus d. 25.10.

De to søskende fortalte om at være pige i en familie med palæstinensiske rødder, om skolegang i muslimsk friskole og i dansk folkeskole, om overgangen til gymnasiet, om deres fritid og meget mere. En vigtig del af fortællingerne handlede om at finde balancen mellem at være dansker og palæstinenser, og om at finde sin egen identitet, med berigelse fra begge kulturer. Med stjerner i øjnene kaldte de begge to Aarhus for deres elskede hjemby, de altid længes usigeligt efter, når de i længere tid er på ferie med familien.

Efter deres fortællinger udspandt der sig en god og respektfuld dialog med de fremmødte, hvor der blev diskuteret fordomme om etniske minoriteter, men også fordomme om danskere. Ingen af de fremmødte spurgte om det med at gå med tørklæde, der ellers er et ofte stillet spørgsmål, som også i høj grad præger den offentlige debat. De unge ved mødet syntes ikke, at det var særlig interessant at snakke om.

Se flere billeder her

05.10.17

På besøg hos Klub60+

Grinet blev der rigtigt meget, men også snakket en hel del alvor, da Yallah!dk var på besøg hos Klub 60+ i Klostergadecentret i Aarhus d. 5.10. Klubben består af 30 mænd over 60 år.

Rima Zamzam fra Yallah!dk fortalte meget levende og bevægende, men også underholdende om sit liv, der rummer heftig dramatik men også ganske meget glæde. Sine yngste år, i det krigshærgede Libanon hvor der ofte blev bombet og skudt i flygtningelejren, tænker hun på som en lykkelig barndom. Her i Danmark har hun integreret sig, taget uddannelse og arbejdet, og samtidig beholdt sin palæstinensiske identitet.

En hel del fordomme om indvandrere og flygtninge blev drøftet, og mange spørgsmål og meninger var ret skarpe, som f.eks. at det er en provokation, når muslimske kvinder går med tørklæde. Rima svarede meget ærligt, med vid og lune, og der gik ingen skår i den fornøjelige stemning. Alle klappede højlydt af Rima og flere måtte lige have et sidste ord med hende.

Se flere billeder her

06.09.17

Yallah!dk's premiere

Yallah!dk har nu haft premiere med Israa Marouf og Samah Aljaal hos FO-Aarhus Senior Daghøjskole, med 45 deltagere.
 
Samah og Israa fortalte om deres liv og opvækst i Aarhus, om skolegang, gymnasietid og deres studietid på Aarhus Universitet, hvor de begge studerer. De fortalte også om, hvor deres familie kommer fra, palæstinensere fra Libanon, der oprindeligt er flygtet fra Palæstina. De betegner sig begge to som palæstinensere fra Danmark og med en dobbelt identitet som palæstinensisk-danskere.
 
Der var mange spørgsmål fra forsamlingen og livlig diskussion om betydningen af kultur og religion, om at gå med tørklæde, om opdragelse, om undervisningen på den muslimske friskole de begge har gået på, om familieliv, om mødet med de danske unges druk-kultur i gymnasiet og på universitetet, og om at finde sine egne ben og sin egen identitet i alt dette.
 
Der var stor lydhørhed blandt seniorerne og stor interesse for at høre Israa og Samah fortælle om sig selv og de udfordringer og muligheder de har i det danske samfund, som de deltager aktivt i med studier, jobs og frivilligt arbejde. Der var stor ros til dem begge to fra mange i forsamlingen efter deres oplæg og den efterfølgende besvarelse af spørgsmål og diskussion.

Se flere billeder her